De kerkenraad stemde unaniem in met het besluit de doop te bedienen. “Een kind dat wordt geboren uit één of twee gelovige ouders is bij de geboorte opgenomen in het verbond van de Heer. De doop is daarvan het teken en zegel. De moeder is een gelovige vrouw die belijdend lid is van onze gemeente. Daarom hebben wij besloten de doop te bedienen”, zegt de kerkenraadsvoorzitter.

Dit najaar zal de Nederlands Gereformeerde Kerk het onderwerp homoseksualiteit landelijk behandelen. ”Wij zijn over homoseksualiteit in gesprek met de gemeente. Er is een conceptdocument, maar dat moet nog worden vastgesteld.'' Met de doop wordt niet op dat besluit vooruitgelopen, vindt hij. ”De doop staat los van ons standpunt over homoseksualiteit”, aldus de kerkenraadsvoorzitter.

DvdB