In ‘Moraalridders’ kreeg Nebahat Albayrak eerst een vraag over ambtenaren die weigeren handen te schudden vanwege hun islamitische geloof. Hierop antwoordde ze dat ze van mening is dat die ambtenaren daar de ruimte voor moeten krijgen. Daarna werd er gevraagd hoe ze denkt over ambtenaren die het sluiten van een ‘homohuwelijk’ weigeren. Ze vindt dat ook die ambtenaren de ruimte hiervoor moeten krijgen omdat er 'genoeg mensen zijn die het wel willen doen.'

Dat ze deze uitspraken doet is erg merkwaardig. In 2007 heeft een Kamermeerderheid, waaronder de PvdA, zich uitgesproken tegen weigerambtenaren. In dit convenant, dat verder werd ondertekend door de VVD, D66, GroenLinks en de SP, is vastgelegd dat er geen wettelijke erkenning van gewetensbewarende ambtenaren komt en dat er initiatieven worden ondernomen dat op termijn alle ambtenaren alle huwelijken zullen sluiten. Daarnaast staat in het verkiezingsprogramma van de PvdA dat 'geen enkele trouwambtenaar mag weigeren om een homostel in de echt te verbinden'.

Vandaag komt ze echter terug op haar uitspraak. “Dat had ik niet moeten doen. Als er één onderdeel is in het partijprogramma van de PvdA waar ik achter sta, dan is het wel het schrappen van de weigerambtenaar. Een ambtenaar die wel huwelijken weigert te sluiten, maakt zich schuldig aan dienstweigering; daar wil ik klip en klaar over zijn.”

Nebahat Albayrak zegt verder trots te zijn op het feit dat Nederland het burgerlijk huwelijk open heeft kunnen stellen. “Ik zal dat te vuur en te zwaard verdedigen, zowel in Nederland als daarbuiten”, besluit ze.

DvdB