Het Verenigd Koninkrijk, waar homoseksualiteit pas in 1999 definitief uit het Wetboek van Strafrecht verdween, timmert flink aan de weg als het om homorechten gaat. Zo heeft het Hooggerechtshof op 7 juli 2010 ruime asielrechten toegewezen aan homo's en lesbiënnes.

De uitspraak werd gedaan in een zaak die was aangespannen door een Iraanse en een Kameroense asielzoeker. Zij waren door de Britten uitgewezen, hoewel zij bang waren in eigen land te zullen worden vervolgd voor hun geaardheid. Zowel Kameroen als Iran stellen homoseksualiteit strafbaar; in Iran staat er zelfs de doodstraf op. Maar de asielrechter had het verzoek afgewezen: de twee mannen konden toch discreet doen om die vervolging te ontlopen?

Daar was het Britse Hooggerechtshof het niet mee eens. Lord Howe, de voorzitter van het Hof, zei in de uitspraak dat Groot-Bittannië was gehouden aan het internationale vluchtelingenverdrag. Dat bepaalt dat een vluchteling asiel mag aanvragen als zijn veiligheid niet gegarandeerd kan worden in zijn eigen land. "Te verlangen dat een homo zijn geaardheid ontkent of de uiting daarvan onderdrukt, staat gelijk aan het weigeren van een fundamenteel mensenrecht: te zijn wie je bent", zei Lord Howe. Hij legde uit dat het niet redelijkerwijs verwacht kon worden van homo's dat ze in de kast blijven zitten, omdat dat ook niet van hetero's verwacht wordt.

Het Britse Hooggerechtshof heeft uitgebreide instructies opgesteld voor de lagere rechters in het Verenigd Koninkrijk, om in vergelijkbare gevallen tot een vergelijkbare uitspraak te komen. De zaak van de twee mannen is terugverwezen naar een lagere rechter. Die zal hoogstwaarschijnlijk asiel toestaan. De uitspraak van het Hooggerechtshof is met applaus ontvangen.