Het Vaticaan heeft nieuwe richtlijnen aangekondigd om kindermisbruik door de Rooms-Katholieke clerus harder aan te pakken, en zo mogelijk te voorkomen. Zo wordt de termijn waarbinnen een intern onderzoek tegen een priester kan worden begonnen uitgebreid van tien tot twintig jaar na de achttiende verjaardag van het slachtoffer.

Maar in dit pakket maatregelen worden ook zaken afgekondigd die niets te maken hebben met kindermisbruik. Zo heeft het Vaticaan gesteld dat misbruik beter te bestrijden zou zijn als vrouwen niet tot priester worden gewijd. (Misbruiken vooral vrouwelijke priesters die kinderen, dan?)

Katholieke organisaties die zich inzetten voor vrouwenwijding hebben al protest aangetekend. Volgens hen is het beneden alle peil om een vrouw met een roeping op één lijn te stellen met kinderverkrachtende mannen. Voor het Vaticaan geldt dat "alle misbruik van het ambt even erg is".

Met enig cynisme zou gesteld kunnen worden dat het Vaticaan voor de zoveelste keer een positief gebaar gebruikt als een vehikel om conservatief beleid te (her)bevestigen. Eerdere maatregelen tegen kindermisbruik gingen gepaard met insinuaties dat homo's en kindermisbruikers op één lijn zouden staan.