Carlson veranderde haar naam officieel van Daniel naar Catherine meer dan 30 jaar geleden en in 1980 onderging ze een geslachtsaanpassende operatie. In 2007 kreeg ze een verkeersboete en verscheidene instanties refereerden nog naar haar oude naam, Daniel. Sinds die tijd heeft ze 4 keer in de gevangenis gezeten en was ze verbolgen over het feit dat ze alleen in een cel zat en niet tussen de andere dames.

Deze week werden de politie, brandweer en mobiele eenheid ingezet nadat er vier op bommen lijkende pijpen en een in brand gezette auto werden aangetroffen voor de woonwagen van Carlson. Zijzelf liep op dat moment naakt met een pijp over de snelweg. 50 huizen moesten worden geëvacueerd en Carlson is gearresteerd op verdenking van het gebruik van massavernietigingswapens, brandstichting en naaktloperij.

AN