Momenteel kennen de Britten alleen nog een geregistreerd partnerschap voor stellen van gelijk geslacht. Hughes zegt dat de tijd er rijp voor is. "De staat dient te zorgen voor gelijke rechten. We zijn nu halverwege en hebben de plicht het nu naar het parlement te brengen."

Hughes beperkt zich tot het burgerlijk huwelijk. "Kerkelijke ceremoniën, daar gaan we niet over. Dat is aan de geloofgemeenschappen zelf om te bepalen of en welke invulling ze er aan willen geven."
CF