De Algemene Vergadering, het hoogste bestuursorgaan van een van de oudste en grootste protestantse kerken van Amerika, besloot met 373 tegen 323 stemmen om practiserende lesbo's en homo's toe te staan ouderling of dominee te zijn binnen de kerk.

Onder de huidige regeling moet een amtsdrager gehuwd zijn of celibatair leven; andere samenlevingsvormen mogen niet. Omdat 45 staten en de federale regering van de Verenigde Staten geen homohuwelijken erkennen, zijn lesbo's en homo's met een relatie zo altijd uitgesloten van een kerkelijk ambt - en dat stak de Presbyteriaanse bondgenoten van de homo's.

Het is al de derde keer dat de Algemene Vergadering dit besluit neemt. In 2006 en 2008 werd een vergelijkbaar besluit genomen, maar dat ketste steeds af op de 173 classes. Die classes zijn de regionale vergaderingen van de Presbyteriaanse gemeentes; een meerderheid van hen moet instemmen met elk besluit dat de Algemene Vergadering neemt.

Zowel in 2006 als in 2008 ging een krappe meerderheid niet akkoord. In 2008 bedroeg het verschil maar negen stemmen - en vandaar dat de Algemene Veradering het een derde keer wilde proberen. Een groeiend aantal afgevaardigden vond dat je 'de onrechtvaardigheid van een federale wet niet moet afreageren op je eigen lesbische ouderling'.

Als de 173 classes dit keer wel instemmen met het besluit van de Algemene Vergadering is dat een grote overwinning voor Christelijke lesbo's en homo's in de VS. De Presbyterianen hebben bijna 2,3 miljoen leden (= ongeveer 7,5% van de totale bevolking van de VS). Een ruime meerderheid van de gemeenteleden - drie op de vijf - is daarvan vrouw.

Een tweede voorstel van de bondgenoten van de lesbo's en homo's haalde het net niet. Een voorstel om de definitie van huwelijk in het huwelijksformulier te veranderen van "man en vrouw" tot "twee mensen" ging een kleine meerderheid van de afgevaardigden nog te ver.

WvD