Van der Laan deed zijn uitspraken in dagblad Spits, hij zei dat kinderen op basisscholen "de ideale leeftijd hebben om ze bepaalde normen en waarden bij te brengen. Je moet kinderen leren dat het in Nederland normaal is dat twee mannen gearmd op straat lopen. Ik wil het onderwijs daarin betrekken, en daarin ben ik best fanatiek."

Het AOb geeft in een verklaring aan dat ze zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs het belang van voorlichting over seksuele diversiteit ondersteunen. "In onze huidige maatschappij groeien steeds meer kinderen op binnen homoseksuele relaties en maken kinderen al op jonge leeftijd kennis met andere samenlevingsvormen. Door kinderen al vroeg duidelijk te maken dat seksualiteit en relaties op verschillende manieren beleefd kunnen worden, draag je als leraar bij aan een veiliger sfeer op school en kun je problemen bij leerlingen op latere leeftijd voorkomen.

Schoolboeken
Eerder gaf Noordhoff Uitgevers, de grootste uitgever van schoolboeken in Nederland, al aan homoseksuele paren op te willen nemen in de vraagstukken.

MH/AOb/Spits

zie ook: 'Voorlichting op basisschool'