De zaak kreeg een interessante wending toen Alariachi onlangs, drie jaar na dato, besloot voor de man in de bres te springen. Deze weigerde dit namelijk op basis van zijn geloof. De man plaatste de mailwisseling tussen hem en een andere vader (die het niet met hem eens was) op internet. De ex-Meid van Halal schreef als reactie in een email dat ze op persoonlijke titel reageerde, maar vermeldde wel dat ze werkzaam is bij de gemeente Amsterdam. Ze gaf de weigerende vader gelijk in zijn standpunt.

Onverstandig

De nieuwe burgemeester van Amsterdam zei tijdens een vergadering van de gemeenteraad dat Alariachi haar persoonlijke mening mag geven maar voortaan niet haar functie bij de gemeente daaraan moet koppelen.
De burgemeester liet ook weten dat de gemeente de standpunten van Alariachi niet deelt. Volgens hem moeten alle ouders en kinderen op scholen zoveel mogelijk meedoen aan activiteiten als de 'juffenverjaardag'. "Het uitgangspunt is om samen deze dingen te doen.”

Ambtenaar

Alariachi werkt een dag per week voor Amsterdam als adviseur interculturele communicatie. Dat houdt in dat ze de gemeente adviseert hoe te communiceren en om te gaan met mensen met verschillende culturele achtergronden.

Uitspraken moslimhomo's

Onlangs werd Jihad Alariachi nog ontslagen door het Rhythm against Racism-event. Hier zou zij de presentatie op zich nemen maar toen bekend werd dat zij zich behoorlijk negatief over (moslim)homo's had uitgelaten was ze hier niet meer welkom. Alariachi zei onder andere: “Homoseksualiteit en islam gaan niet samen, ik accepteer ook gewoon geen moslimhomo." Wel vermeldde ze erbij dat ze 'dat mag vinden', want ze slaat ze tenslotte niet in elkaar. Daar is Alariachi namelijk wel tegen.

Kijk hieronder naar een filmpje waarin de ambtenaar uitspraken over moslimhomo's doet.CF