Voor het eerst sinds 1534 brengt een paus van Rome een staatsbezoek aan Groot-Brittannië. Bijna vijf eeuwen waren er kennelijk nodig om de gevoeligheden opzij te zetten, sinds de kerkscheuring waarbij de anglicaanse kerk ontstond. De verhouding tussen Rome en Canterbury is beslist beter dan die wel geweest is. Dat bleek ook in 1982, toen paus Johannes Paulus II als eerste paus Engelse grond kuste. Dat bezoek had toen een louter pastoraal karakter. Toch hangt er ook rond dit bezoek dat paus Benedictus XVI van donderdag tot en met zondag brengt, genoeg spanning in de lucht.

Charme-offensief

De pr-machine van de kerk in Groot-Brittannië heeft alles gedaan om het pauselijke bezoek te gebruiken voor een katholiek charme-offensief. Wekenlang zijn geselecteerde katholieke Britten, allen tussen de 20 en de 40 jaar, getraind om met de media te praten. Op lastige vragen van journalisten hebben ze dan als het goed is hun woordje klaar. Geoefend is vooral op de kwesties als kerk en wetenschap, kerk en politiek, aids, medische ethiek rond begin en eind van het leven, verhouding met jodendom en islam en de affaire van het seksueel misbruik door priesters. Acteur Jeremy Irons, ook katholiek, staat bijvoorbeeld klaar om vragen te beantwoorden.

Homo's

Als er geprotesteerd zal worden, dan zal dat gaan over het celibaat en over de vijandige opstelling van de rooms-katholieke kerk ten aanzien van homo’s. Verwacht wordt dat de Britse activist Peter Thatchell, die opkomt voor homo-belangen, van zich zal laten horen.

Als er al kerkelijke protestgroepen langs de route staan, dan zullen dat zowel anglicanen als katholieken kunnen zijn. Rome kan dan tevreden zijn. Het bezoek heeft dan in ieder geval een oecumenische uitwerking gehad.

CF/Trouw