Regenboogposter
Ondermeer via dagblad Metro verspreidt het COC die dag meer dan een half miljoen regenboog posters. Het COC roeRegeboogvlagpt mensen op om deze poster op 11 oktober voor het raam te plakken als statement tegen het groeiende geweld tegen (seksuele) minderheden in Nederland. Vanaf 3 oktober is de poster ook via de site van COC te downloaden.

Comming Out Dag

Op veel plaatsen in de wereld wordt er op de Coming Out Dag stil gestaan bij de belemmering die vele holebi's en transgenders ondervinden bij het uitkomen van hun seksuele geaardheid. In 2008 werd deze dag in Nederland geïntroduceerd door Ronald Plasterk

Homogeweld
Uit cijfers die minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) recent naar de Tweede Kamer stuurde, blijkt dat discriminatie tegen homo's in 2009 flink is toegenomen. Het aantal geregistreerde gevallen van antihomo-incidenten is met bijna 13 procent gestegen. Het COC en het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) hebben er bij de informateur op aangedrongen dat het nieuwe kabinet in het regeerakkoord maatregelen tegen deze toenemende discriminatie aankondigt. VVD, CDA en PVV hebben alle drie laten weten daar voor open te staan.

Binnenkort presenteert GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi zijn plannen voor het verhogen van de strafmaatregel van hatecrimes. De straf voor plegers van een misdrijf met een discriminatoir motief vanwege bijvoorbeeld seksuele gerichtheid, etniciteit of religie zouden dan standaard met een derde worden verzwaard.

JH