Het LKP stelt dat homoseksuelen volgens de nieuwe wet nog steeds gediscrimineerd worden vanwege hun levensovertuiging. Ze zouden niet vanwege hun geaardheid gediscrimineerd mogen worden, maar wel omdat ze bijvoorbeeld weigeren een homoseksuele leefstijl te veroordelen.

Op deze manier kunnen bijvoorbeeld christelijke scholen volgens het LKP iedere werknemer weren die weigert een verklaring te ondertekenen waarin staat dat seks, volgens zijn of haar mening, slechts is toegestaan binnen een monogaam huwelijk van een man en een vrouw.Het LKP stelt voor om een zin aan de wet toe te voegen waarin het instanties verboden wordt werknemers te dwingen een verklaring over seksuele moraal te ondertekenen.

De Integratiewet Awgb is een samenvoeging van eerdere wetten, waarin rekening is gehouden met kritiek van de Europese Unie. Die kritiek hield volgens het LKP in dat de toenmalige Awgb te veel ruimte biedt aan kerken en christelijke organisaties.

CF/Trouw



Lees ook:
» Einde discriminatie homoleraar? (30) reacties
» AOb onderschrijft voorstel Van der Laan (12) reacties
» Chr. scholen pro homo-regels (9) reacties
» Kamer verbiedt discriminatie scholen (16) reacties