‘Zoals de afgelopen kabinetsperiode is gebleken, krijgt een minister vaak meer voor elkaar dan een staatssecretaris als het om LGBT-emancipatie gaat,’ stelt COC-voorzitter Vera Bergkamp. ‘Dat, gevoegd bij de passage over LGBT-emancipatie in het regeerakkoord, biedt kansen voor de komende jaren. Die kansen moeten nu worden omgezet in daden en daarop zullen wij de minister en het kabinet afrekenen.’

Bergkamp wijst er op dat er juist op het gebied van onderwijs, de portefeuille van Van Bijsterveldt, nog veel werk aan de winkel is. Zo vindt één op de twee leerlingen de middelbare school geen veilige plek om uit de kast te komen.

‘We rekenen er op dat de minister nu snel voorlichting over homoseksualiteit op elke school verplicht zal stellen,’ zegt Bergkamp. In december 2009 stemde een Kamermeerderheid voor het opnemen van voorlichting over homoseksualiteit in de kerndoelen voor het onderwijs. Het kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie beloofde dit voorstel uit te voeren.

Bij de belangenorganisatie bestaat zorg over de standpunten van het CDA waar het gaat om zaken als de ‘enkele-feitconstructie,’ het wetsartikel waarmee openlijk homoseksuele leerlingen en docenten van school gestuurd kunnen worden. Bergkamp vertrouwt er echter op dat de nieuwe minister zich niet door partijstandpunten zal laten leiden.

Van Bijsterveldt was de afgelopen periode als demissionair staatssecretaris van OCW verantwoordelijk voor het LGBT-beleid, als opvolger van minister Ronald Plasterk.