Amerikaanse Kerken die zich tegen homoseksualiteit uitspreken zijn sinds kort wat minder luidruchtig. De gelovigen zijn geschrokken van de vele zelfmoorden onder jonge homo's van de afgelopen weken. De protesten tegen homoseksualiteit worden afgezwakt terwijl de kerken zich intern bezinnen.

De kritiek op kerkelijke leiders neemt ook toe, bijvoorbeeld in de Church of Latter Day Saints (Mormonen). De mormonen  waren grote financiers van Proposition 8, waarmee in Californië het homohuwelijk onderuit werd gehaald. Vorige week werden bij Boyd Packer, één van de hoogste leiders van de LDS kerken, 150.000 klachtenbrieven bezorgd na een preek waarin hij zei dat homoseksualiteit "onnatuurlijk is en veranderd kan worden".

Deze week riep de kerk haar gelovigen op om na te gaan of hun houding wel christelijk was tegenover andere mensen, waaronder homo's: "Wij verheffen onze stem tegen wreedheden, tegen pogingen om een groep of een mens die anders is te kleineren en bespotten - of dat nu gaat om ras, godsdienst, sociale afkomst, seksuele geaardheid, of om wat voor reden dan ook. Zulke daden horen niet thuis in onze samenleving."

De kerk herinnerde ook eraan dat de Mormonen zelf lange tijd zijn gediscrimineerd. Hun geloof was in de 19e eeuw zelfs verboden in onder meer de staat Illinois.

Homovriendelijke kerken verheffen hun stem eveneens om op te komen tegen geweld tegen seksuele minderheden. Zo zei de episcopaalse bisschop van New Hampshire, Gene Robinson: "Op deze manier maakt religie onze meest kwestsbaren kapot." Robinson is zelf homo en maakt daarvan geen geheim. Eerder dit jaar namen ook de Presbyteriaanse kerken het besluit om practiserende homo's toe te laten in het ambt van dominee of ouderling.

WvD