Burgemeester Wolfsen heeft op 21 oktober samen met de districtchef van de politie, Johan van Renswoude, het initiatief genomen voor een Gay Alert, nadat in relatief korte tijd een aantal homoseksuelen in de stad ernstige problemen had ondervonden vanwege overlast of pesterijen. Gemeente en politie willen voortaan nog sneller, en ook samen met andere betrokken instanties, kunnen optreden in deze situaties.

Wie Gay Alert belt, wordt tijdens kantooruren te woord gestaan door het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Utrecht, die de melding met voorrang doorgeeft aan de gebiedsmanager veiligheid in de betreffende wijk. Deze zal de melding met het slachtoffer bespreken en vervolgens in overleg met de betrokken instanties, zoals politie, woningbouwcorporaties en de belangenorganisaties voor homoseksuelen, actie ondernemen.

GAY ALERT is vooral bedoeld om in een vroegtijdig stadium te kunnen reageren op beginnende treiterijen en overlast om verdere escalatie te voorkomen. Mensen die vanwege hun seksuele voorkeur aarzelen over het wel of niet aangifte doen, vinden hiervoor bij Gay Alert een laagdrempelige ingang.

Buiten kantooruren zal een telefoonbeantwoorder informatie geven over wat te doen in een spoedeisende situatie. Politie en gemeente adviseren altijd, ook overdag, in nood het alarmnummer 112 te bellen.