Frankrijk
In Frankrijk wordt momenteel onderzocht of het voor homoseksuelen uitsluiten van huwelijk nog wel van deze tijd is. Juristen verwachten dat het huwelijk in korte tijd open wordt gesteld.

Finland
De media in Finland hebben veel aandacht voor het homohuwelijk. Dit werd onlangs versterkt door een uitzending over homorechten, waarna er in enkele weken evenveel mensen de kerk verlieten als normaal in een jaar. Daarnaast is uit meerdere onderzoeken gebleken dat een meerderheid van de Finse bevolking voor een opstelling is.

Het Koninkrijk der Nederlanden

1. BES-eilanden

Saba

Saba is sinds kort omgedompeld tot een bijzondere gemeente van Nederland. In Saba was veel verzet tegen de openstelling van het huwelijk, maar de eilandsraad heeft aangegeven van mening te zijn veranderd en nu te vinden dat beslissingen over dergelijke persoonlijke keuzes door de overheid moeten worden gerespecteerd.

Bonaire en Sint Eustatius

In Bonaire en Sint Estautius, de twee andere bijzondere gemeenten van Nederland, is het vooralsnog niet mogelijk te trouwen met een partner van het gelijke geslacht. Ook hier zal het homohuwelijk opgedringd worden door Nederland. Binnen twee jaar zou het huwelijk hier open zijn gesteld. De bevolking is hier grotendeels tegen. Een motie in de Tweede Kamer om het draagvlak te vergroten onder de eilandbevolking is verworpen.

2. Aruba
In Aruba kan het homohuwelijk niet worden voltrokken. Een echtpaar dat in Nederland getrouwd is, heeft er echter via de rechter voor gezorgd dat Aruba het homohuwelijk erkent. Een homostel getrouwd in Nederland heeft dezelfde rechten als twee getrouwde heteroseksuelen.

3. Curaçao en Sint Maarten

Uit de zaak van de twee homoseksuelen van Aruba blijkt, dat ook op Curaçao en Sint Maarten het homohuwelijk geldig zou moeten zijn. Toen een soortgelijk geval zich voordeed op Curaçao werd deze echter verworpen vanwege procedurefouten.

4. Nederland
Op 1 april 2001 opende Nederland als eerste het huwelijk. Vanaf toen kon het burgerlijk huwelijk niet alleen tussen een man en een vrouw worden voltrokken, maar ook tussen twee mannen of twee vrouwen.

Verenigde Staten
In Texas heeft een paar van gelijk geslacht via een liveverbinding een huwelijk gesloten. Ze zijn gehuwd door vertegenwoordigster Sheila Alexander-Reid van Washington DC, waar homohuwelijk wel legaal is. Het is waarschijnlijk dat het huwelijk wordt aangevochten.

Italië
Enkele maanden geleden is uit een gerechtelijk onderzoek duidelijk geworden dat in Italië het niet opstellen van het huwelijk, niet discriminerend is. Ook Berlusconi kwam groot in het nieuws na een homofobe uitspraak. In Italië zal naar alle waarschijnlijkheid niet snel een homohuwelijk komen.

Europa
Het Europarlement heeft bepaald dat rechtsgevolgen van officiële documenten binnen de gehele Europese Unie rechtsgeldig dienen te zijn. Dit zou betekenen dat een homohuwelijk dat in een EU-land is afgesloten, in de gehele Europese gemeenschap erkend moet worden. Of dit in de praktijk gaat gebeuren is nog maar de vraag en het betekent ook niet dat in andere landen getrouwd kan worden als homostel, maar het is in elk geval een stap in de goede richting.

Leestip: er staat op de Engelse Wikipedia een artikel over homorechten in de wereld.


Melvin