De app heeft de vorm van een soort quiz. Gebruikers krijgen een lijstmet vier stellingen over onder andere abortus en het homohuwelijk. Ze moeten aanklikken of ze het met de stelling eens zijn of niet. Als ze niet 'correct' (correct houdt volgens de makers in dat je tegen zowel het homohuwelijk als abortus bent) antwoorden krijgen ze een lezing over waarom hun mening niet de juiste is. Daarnaast bevat de zorgwekkende applicatie een link naar het volledige manifest, waarin onder andere staat dat huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht gelijk staan aan incest.

Er is ondertussen een petitie gaande in de Verenigde Staten tegen deze app. Apple zelf heeft, gezien het Thanksgiving was aldaar, nog geen commentaar gegeven.

CF