De vergadering was geheim uit angst voor selectieve verslaggeving in de media. Bovendien wilde men polarisatie zowel binnen als buiten het kerkgenootschap voorkomen. Ook het beschermen van gemeenteleden die kwetsbaar kunnen zijn speelde een rol.

Aanleiding voor de discussie over homoseksualiteit vormde onder meer een verzoek van drie regio’s, te weten Urk, Harderwijk en Alkmaar-Zaandam, om een uitspraak te doen over de vraag hoe gemeenten moeten omgaan met homoseksuele leden. Eerder besloot de kerkenraad van de gemeente in Utrecht namelijk om homoseksuele gemeenteleden toe te laten tot het ambt van 
ouderling en diaken.

De kerkenraad van de Jeruzalemkerk uit Urk verzocht de LV ook uitspraak te doen over het afleggen van geloofsbelijdenis en de deelname aan de sacramenten door praktiserende homoseksuele gemeenteleden. De Urker kerkenraad maakt zich druk om de opschuivende standpunten over homoseksualiteit in de NGK.

Uiteindelijk nam de vergadering alleen het besluit dat een brede studiecommissie rondom het onderwerp ambt en homoseksualiteit zou worden ingesteld. De drie regio’s moeten voor de volgende vergadering een gedetailleerd plan voor deze studiecommissie indienen. Daarbij is vereist dat de opdracht, de gronden en alle afwegingen op specifieke punten duidelijk zijn geformuleerd. Er is dus alleen besloten dat er later specifieker over zal worden gepraat.

CF/Reformatorisch Dagblad