De vogels werden opgesplitst in vier groepen. Een groep at voedsel met daarin 0,3 delen kwik per miljoen, wat in de meeste staten in de VS als te hoog voor menselijke consumptie wordt beschouwd. Een tweede groep kreeg 0,1, een derde 0.05( een hoeveelheid waaraan wilde vogels frequent worden blootgesteld) en een vierde groep niets.

Alle drie groepen met een hoeveelheid kwik in hun voedsel vertoonden beduidend meer homoseksueel gedrag dan de groep die niets kreeg. Mannelijke stelletjes paarden en maakten nesten samen. Een hogere dosis verhoogde het effect, tot 55% van de mannelijke vogels in de 0,3% groep. In de groep die kwik toegediend kreeg, was een man-man nest verantwoordelijk voor 81% van de niet-productieve nesten.

Ondertussen paarden heteroseksuele koppeltjes minder en bleken ze ook slechtere ouders, een patroon dat vaker gezien wordt bij kwikvergiftiging. Dit gepaard met het aantal homostelletjes kan in het ergste geval zorgen voor een afname van 50% in jonge ibissen. Voor andere vogels geldt waarschijnlijk hetzelfde, maar niet voor mensen, aldus de onderzoekers.

AN