De Thermos staat bekend als de grootste homosauna van Nederland en de enige in Amsterdam. In 2008 werden de dag- en de nachtsauna samengevoegd waardoor een van de twee panden leeg kwam te staan. Dit pand werd antikraak beheerd en staat al jaren te koop. Dit is hetzelfde pand dat vanochtend vlam heeft gevat.

De brand heeft ervoor gezorgd dat het hotel ernaast moest worden ontruimd. Twee mensen waren in het afgebrande pand aanwezig. Eén van het kon ter plekke worden behandeld, de ander is naar het ziekenhuis wegens het inademen van rook.

De brandweer verwacht nog tot het einde van de ochtend nodig te hebben om de brand te blussen.

KS