“Deze belangrijke overwinning bewijst dat pogingen om mensenrechten aan lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders te onthouden ook in de VN niet langer houdbaar zijn. Hoewel dat voor ons volstrekt vanzelfsprekend is, is dat elders in de wereld helaas nog lang niet altijd het geval,” stelt Björn van Roozendaal (internationaal beleidsmedewerker COC Nederland), die bij de lobby betrokken was.

Seksuele oriëntatie als verboden grond voor executies was eerder verwijderd door een groep conservatieve landen. Onlangs stelden de Verenigde Staten voor om de discriminatiegrond weer in de resolutie op te nemen, waarbij het land steun kreeg van landen uit de gehele wereld.

Rwanda was een van de weinige Afrikaanse landen die het amendement steunde. Naar aanleiding van een slepende discussie in de VN over de exacte definitie van het begrip ‘seksuele oriëntatie’ stelde een woordvoerder van de Rwandese delegatie: “Neem van mij aan, een groep mensen hoeft niet juridisch gedefinieerd te worden om slachtoffer te worden van executies en massamoorden, simpelweg omdat de daders de leden van deze groep van te voren zelf al hebben geïdentificeerd.” Verwijzend naar de massamoorden op Hutu’s en Tutsi’s in zijn land: ‘Rwanda heeft deze bittere ervaring zestien jaar geleden zelf meegemaakt. Daarom zal de delegatie van Rwanda het amendement steunen en roept andere delegaties op hetzelfde te doen.”

COC Nederland initieerde samen met andere organisaties in korte tijd een lobbycampagne waarbij non-gouvernementele organisaties uit de hele wereld betrokken waren. De stemming werd gewonnen met 93 tegen 55 stemmen, terwijl 27 landen zich van stemming onthielden en 17 landen afwezig waren.

Van Roozendaal: “De strijd voor LHBT-rechten in de VN is een harde strijd. Deze resolutie gaat over executies, een van de meest ernstige mensenrechtenschendingen. 93 van de 192 VN lidstaten keuren executies op het gebied van seksuele oriëntatie nu expliciet af. Dat is nog lang niet voldoende, maar wel meer dan ooit. Er blijft nog ongelooflijk veel werk te doen. Zo wordt in de resolutie geen verwijzing naar transgenders gemaakt, terwijl bijna dagelijks een transgender vermoord wordt wegens haar of zijn genderidentiteit.”