Both kwam op het idee om uit te zoeken hoe het staat met het geweld tegen homoseksuelen naar aanleiding van Coming Out Day op 11 oktober 2010. Die dag stond in het teken van geweld tegen homoseksuelen. Both vroeg zich af of homofoob geweld veel voorkomt in Overijssel na signalen uit de achterban.

'De media berichten veelvuldig dat er in Utrecht homo's worden weggepest en in Amsterdam vaak homo's in elkaar worden geslagen', stelt Both. 'Maar de situatie buiten de Randstad is zeer onderbelicht. Er lijkt hier bijna nog een taboe op het melden van incidenten te liggen. Daardoor hebben we eigenlijk geen idee hoe erg de situatie in bijvoorbeeld een provincie als Overijssel is'.


Joeri Both en zijn collega Charles Felix van COC Deventer pleiten ervoor vooral aangifte te doen van geweld. De bereidheid om aangifte te doen is naar het oordeel van de COC-voorzitters laag.Het is de bedoeling dat de resultaten in het najaar worden gepresenteerd, als het COC Zwolle 35 jaar bestaat.

CF