Drie homorechtenactivisten hadden de uitgesproken homofobe sensatiekrant Rolling Stone voor de rechter gedaagd. Het blad publiceerde onlangs onder de kop Hang ze op een artikel, voorzien van foto's van het drietal, waarin een radicale protestantse predikant anoniem opriep tot hun executie.

De rechter stelde de klagers in het gelijk en zei dat geen enkel medium het recht op privacy van homo's mag schenden. Rolling Stone publiceerde het afgelopen jaar de namen van ruim twintig mensen die volgens de redactie homoseksueel zouden zijn.

Volgens de rechter brengen zulke publicaties de levens van homoseksuelen en homorechtenactivisten in gevaar. Hij wees de klagers een schadevergoeding toe van omgerekend circa 500 euro. „Wij vinden de compensatie aan de lage kant, maar de principes zijn hier erg belangrijk”, aldus hun advocaat John Francis Onyango.

In Uganda is homoseksualiteit (letterlijk: vleselijke kennis in strijd met de ordening van de natuur) bij wet verboden. De rechter liet zich tijdens een van de zittingen ontvallen dat die wettelijke bepaling wat hem betreft zou moeten worden heroverwogen.

Bron: De Telegraaf