Het gaat over straffen die zijn uitgedeeld wegens seksuele activiteiten tussen meerderjarige mannen toen dit nog bij wet verboden was.

Featherstone is één van de staatssecretarissen die aan een programma heeft gewerkt om vooroordelen jegens lgbt's weg te nemen.