‘Erwin heeft vorig jaar als geen ander de maatschappelijke verontwaardiging over het geweld onder woorden gebracht,’ zegt Vera Bergkamp (voorzitter COC Nederland), verwijzend naar de uitzending van het VPRO-programma Zomergasten waar Olaf te gast was. ‘Maar het bleef niet bij woorden. Zijn Black Tea Party was een vlammend statement tegen racisme en homofoob geweld. Met de opbrengst wordt momenteel een meldsysteem tegen homofoob geweld ontwikkeld.’ Olaf komt volgens de belangenorganisatie al sinds het begin van zijn carrière, ook in zijn werk als kunstenaar, onvermoeibaar op voor LGBT's.

Roze in Blauw: versterkt vertrouwen in politie
De tweede Penning wordt uitgereikt aan het netwerk Roze in Blauw van de politie Amsterdam-Amstelland. Door het instellen van een speciaal telefoonnummer waar LGBT's deskundig te woord worden gestaan, verlaagde het vrijwilligersnetwerk van ‘roze’ agenten de drempel voor het doen van aangifte. Ook maakt Roze in Blauw de politie alert op antihomogeweld en versterken ze de positie van roze agenten in het korps. Ze vormen daarmee een inspiratiebron voor soortgelijke initiatieven elders in Nederland. ‘Hoewel het geweld nog niet is opgelost, heeft Roze in Blauw het vertrouwen van veel LGBT's in het optreden van de Amsterdamse politie versterkt,’ aldus Vera Bergkamp. De Penning wordt in ontvangst genomen door netwerkvoorzitter Ellie Lust, ook bekend als woordvoerder van het Amsterdamse Korps.

Uit onderzoek in opdracht van de regering bleek afgelopen jaar dat zeven van de tien LHBT’s met discriminerend geweld te maken krijgen. Het aantal door de politie geregistreerde gevallen van homofoobgeweld nam in 2009 met 13 procent toe (cijfers voor 2010 ontbreken nog).

De uitreiking van de Bob Angelo-penning vindt plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie van COC Nederland. De Bob Angelo-penning is vernoemd naar het pseudoniem van de oprichter van het COC, Niek Engelschman. Vorig jaar nam Arie Boomsma de penning in ontvangst.