In Zuid-Afrika pakken ze dat anders aan. Daar heeft een homoseksuele imam, genaamd Muhsin Hendricks, de organisatie The Inner Circle opgericht. Deze organisatie bepleit vanuit een theologisch perspectief dat de islam seksuele diversiteit niet afwijst. Het COC is afgelopen week samen met het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) en het Inspraak Orgaan Turken (IOT) op werkbezoek geweest bij deze imam.

Binnen de joods-christelijke traditie is discussie over de betekenis van Bijbelverhalen niet nieuw. We weten dat er verschillende stromingen zijn die bijvoorbeeld de vernietiging van Sodom en Gomorra niet zien als een afwijzing van homoseksualiteit, maar eerder als een veroordeling van zedeloosheid. In de islamitische traditie zijn dit soort interpretaties uitzonderlijker. Toch is dat precies wat imam Hendricks doet. Zijn Pakistaanse imamopleiding stelde hem in staat om de Koran in Klassiek-Arabisch te bestuderen en om eens kritisch te kijken naar de teksten die een verbod op homoseksualiteit lijken te beschrijven. En hij vond geen verbod. Wat hij vond was voornamelijk een oproep om onafhankelijk te denken en naastenliefde op de eerste plaats te zetten.

COC, SMN en IOT hebben niet tot doel om in Nederland een theologische discussie aan te gaan. Wel is gezocht naar een verbreding van de bestaande discussie. Om een voorbeeld te geven: COC voorlichters horen van islamitische leerlingen vaak het argument dat het geloof hen weerhoudt van acceptatie van homoseksualiteit. De interpretatie van imam Hendricks biedt voorlichters een opening voor discussie.

Om de kennisuitwisseling te verdiepen volgt half februari ook een bezoek van de imam aan Nederland. Hoe zijn visie gaat passen in de brede Nederlandse discussie over islam en homoseksualiteit gaat in de komende periode blijken. Maar een ding is duidelijk: COC en haar partners SMN en IOT blijven zich actief inzetten voor de acceptatie van seksuele diversiteit. Ook in de islamitische gemeenschap.

Vera Bergkamp (Voorzitter COC Nederland) en Eunice den Hoed (Bestuurslid COC Nederland)