Strekking van het document is volgens Quist dat christelijke homomannen vriendschappelijk met elkaar om mogen gaan maar, uit liefde voor god, moeten beseffen dat seksuele onthouding een must is. Met dit statement wil Quist zich onderscheiden van andere organisaties voor christelijke homo's zoals Contrario, CHJC en LKP. "Het lijkt erop dat zij minder aandacht willen geven aan Bijbelse kaders en de homoseksuele omgang meer in intermenselijke kaders plaatsen, waardoor er ruimte komt voor homoseksuele relaties."

Geen seks
Quist probeert met zijn betoog duidelijk te maken dat de mens is geschapen voor een vruchtbare relatie tussen man en vrouw. Een relatie tussen twee mannen is niet vruchtbaar en zou volgens Quist dan ook geen seks moeten bevatten. "Wordt een gelijkgeslachtelijke relatie alleen horizontaal beleefd, dan is er een natuurlijke afstand in het één vlees worden. Er wordt dan ook vervolgens vaak krampachtig geprobeerd de eenheid van het huwelijk na te bootsen. Dat is echter een schijnoplossing, die de werkelijkheid van het niet naar Gods scheppingsorde één zijn, verdoezelt."

Quist probeert verder in te gaan op praktische zaken om zo duidelijk mogelijke richtlijnen te scheppen voor christelijke homo's. Want mag je wel samenwonen met elkaar als homo's of lesbiennes? Of is de kans op verleiding dan te groot? "Niet het dak van de woning bepaalt of je tot één vlees bent en ook niet de tafel waar je gezamenlijk aan eet", stelt Quist. "De vraag is ook of je hier wel zo kort door de bocht een voor iedereen geldend antwoord op kunt geven."

Liefde met mate
Volgens Quist is er niks mis met liefde voor elkaar maar wel 'met mate'. Zijn conclusie luidt dan ook: "Als christenen met homogevoelens zullen we vrijwel altijd moeten concluderen dat het gelijkgeslachtelijk samenwonen in liefde en trouw ons te gemakkelijk in de verleiding brengt om een eenheid te vormen die niet naar Gods beeld is." Volgens Quist moet er meer ruimte voor vriendschap tussen mannen komen en moet het seksgedeelte naar de achtergrond verdwijnen.

Vriendschap boven lichamelijke relatie

Geestelijke verbinding is heel wat anders dan lichamelijke eenheid, benadrukt Quist. Daarbij maakt hij onderscheid tussen lichamelijkheid en seksualiteit. "Een kus als begroeting of een arm als troostend gebaar hoeft niet erotisch geladen te zijn en heeft meer met lichamelijkheid dan met seksualiteit te maken. Lichamelijkheid heeft te maken met het voelbaar tonen van genegenheid. Een kus, een hand of omhelzing kan bijvoorbeeld een uiting zijn van een familieband. Daar hoort niet de begeerte en de seksuele opwinding bij waarin je verlangt om in elkaars lichaam op te gaan, maar wel de begeerte om met elkaar hartelijk verbonden te zijn als familie of als broeders en zusters in Christus."

Kus
Quist vindt dan ook dat een kus of omhelzing als hartelijke, troostende of begroetende uiting rechtmatig is. "Deze kus of omhelzing mag niet opgaan in het lichamelijk één zijn of in de seksuele opwinding naar de ander, maar wordt in liefdevolle en dankbare verbondenheid met God en de ander gegeven. De intimiteit in de vriendschapsvorm ligt op het vlak van liefdevolle geestelijke verbondenheid, begroeting, bemoediging, zorg en troost."

RefoAnders is een organisatie die activiteiten voor christelijke homo's, lesbiennes en bi's opzet.

Hier is het volledige artikel van RefoAnders te lezen.


CF