Ze zouden de ideale combinatie van karaktereigenschappen voor op de werkvloer hebben. ‘De meeste homo’s ken ik als zeer consciëntieus, gedreven, zelfwerkzaam, hulpvaardig en toch met voldoende testosteron om assertief te zijn en aan te geven wat wel en niet haalbaar is’, aldus de zakelijk leider van het bedrijf. Bovendien zou het aannemen van een homo de diversiteit op de werkvloer vergroten.

Dat het achterstellen van homo’s niet kan, is in onze maatschappij over het algemeen wel duidelijk. Maar wat te denken over het geven van een voorkeursbehandeling, zoals dat bijvoorbeeld in deze advertentie gebeurde, de zogenaamde positieve discriminatie?

Als COC zitten we op één lijn met de Commissie Gelijke Behandeling hierover. Bij een voorkeursbehandeling maak je een uitzondering op het beginsel van gelijke behandeling. Dat mag dan ook alleen onder zeer specifieke voorwaarden. Volgens de Commissie Gelijke Behandeling is het geven van een voorkeursbehandeling slechts dan toegestaan als het gaat om opheffing dan wel vermindering van (structurele) maatschappelijke achterstand. Het hanteren van een voorkeursbeleid louter om een meer ‘diverse’ organisatie te worden, is niet toegestaan. Daarmee zijn beide argumenten die werden aangevoerd door het bedrijf voor het geven van een voorkeursbehandeling aan een homo, ongeldig.

Daarnaast kun je er ook nog andere bedenkingen bij hebben. De ene homo is de andere homo niet. En om er vanuit te gaan dat de meeste homo’s gedreven en hulpvaardig zijn, vind ik een vooroordeel en ontkracht juist het principe van diversiteit.

Echter, het idee achter de advertentie vind ik op zich wel nastrevenswaardig. Een groot deel van de homoseksuelen zit juist op het werk nog in de kast. Een vrijer, opener klimaat kan ertoe bijdragen dat meer homo’s zichzelf durven te zijn op de werkplek. Homoseksuele collega’s maken het wellicht makkelijker uit de kast te komen. Maar in een advertentie specifiek vragen naar homoseksuelen gaat mij daarbij te ver.

Beter zou het zijn om bijvoorbeeld een netwerk van ‘roze’ medewerkers te starten en er, mede daardoor, voor te zorgen dat iedereen zichtbaar zichzelf kan zijn. Ook kan een bedrijf door middel van reclame tot uitdrukking brengen dat zij bewust is van een diverse samenleving. Ik kan me nog goed de mooie reclamespot herinneren van een verzekeraar waar twee vrouwen elkaar zoenden. Dat had best impact op mij. Veel meer bedrijven zouden dat kunnen doen. Door zo intern en extern te werken aan zo’n klimaat en uitstraling wordt een bedrijf uiteindelijk vanzelf aantrekkelijk voor homoseksuelen, en zijn teksten als ‘homo gezocht’ niet nodig.

Als je wilt reageren op mijn column, of ideeën hebt, mail me dan: vera@coc.nl