Uit de zogenoemde tussenbeschikking die het ANP heeft ingezien, blijkt dat er diverse onafhankelijke getuigen zijn geweest die verklaren dat de achterburen van het stel zich schuldig hebben gemaakt aan belediging van het homopaar. Onder meer een politieagent rapporteerde dat een vrouw het stel meerdere keren bedreigde en beledigde. Een buurman van het belaagde paar zegt dat de scheldpartij ruim een kwartier duurde.

Advocaat Yehudi Moszkowicz is ingenomen met de uitspraak van het hof dat de handgeschreven aantekeningen van de politie kort na het opstootje niet overeenstemmen met het uiteindelijke proces-verbaal. Uit de aantekeningen blijkt dat een van de belaagde homo's meteen heeft gezegd dat hij aangifte wilde doen. De raadsman denkt dat de politie dat bewust niet in het proces-verbaal heeft opgenomen.

Justitie blijft in de zogenoemde klaagschriftprocedure op haar standpunt staan om de verdachten niet te vervolgen. Een beslissing van het hof om justitie alsnog te dwingen om te vervolgen kan alleen worden genomen als de verdachten zelf zijn gehoord.

De zaak gaat in mei achter gesloten deuren verder.

CF