In het stuk wordt uitgehaald naar de plannen van VVD en PVDA. Deze twee partijen kwamen met een nota over de economische voordelen van een actieve 'gay community' en hoe de gemeente Amsterdam daaraan moet bijdragen. "Hoewel de notitie vaag blijft over hoe dat precies moet gebeuren (door 'ambitie uit te spreken', 'beleidskaders vast te leggen', 'verbindingen te versterken', 'positief tegemoet te treden'), kan het nooit kwaad om voorstellen te doen voor een gerevitaliseerde Amsterdamse gay scene. De VVD/PvdA voorstellen volstaan echter niet om de hoofdstad een diverse en dynamische scene te geven, die op de lange termijn levensvatbaar is en internationale allure heeft."

Toekomst

Volgens de twee GroenLinks'ers staat het verleden teveel centraal en richten de twee andere partijen zich teveel op "het recreëren van het verleden" in plaats van de toekomst.

Oplossing van GroenLinks: "Ademruimte bieden aan de initiatieven en de scene van de toekomst. De Stopera moeten geen dingen vastleggen in ‘kaders’ , maar voorstellen uit de gemeenschap toejuichen en gewoonweg de ruimte bieden. Die initiatieven zijn er, maar ze komen pas tot wasdom als de gemeente zich welwillend toont. Daarin past geen vooropgezet plan gebaseerd op wat hier ooit vroeger was of wat elders nu is, maar een visie gebaseerd op de intrinsieke kracht van het Amsterdam van 2011 en verder."

Ademruimte

"Kortom: een vitale, dynamische en economisch krachtige Gay Capital floreert juist door het creëren van ademruimte voor de vele initiatieven van Creatieve Amsterdamse Wereldburgers. Zo'n hoofdstad vraagt om stimulans, niet om planeconomie; om vrijheid, niet om repressie; om speelruimte, niet om een 'regels zijn regels' mentaliteit. Wij nodigen de VVD en de PvdA van harte uit samen met ons aan die hoofdstad te werken. "

CF

Lees hier het interessante opiniestuk in haar volledigheid.