Ondanks de negatieve houding van de paus en aartsbisschoppen (zoals Dolan op de foto links), blijken katholieken in dat land homovriendelijker dan de gemiddelde bevolking. 

Meer dan 70% van de katholieken vindt bijvoorbeeld dat de negatieve boodschap van de kerk over homo's bijdraagt aan het hogere aantal homoseksuele jongeren dat zelfmoord pleegt. Een meerderheid(56%) vindt ook dat seksuele handelingen tussen twee volwassenen van hetzelfde geslacht geen zonde is. Dat aantal is 46% bij de landelijke polls.

53% van de katholieken is voor het homohuwelijk, een paar procent meer dan de landelijke bevolking en 31% is voor een geregistreerd partnerschap. Maar 22% is voorstander van het niet erkennen van een homorelatie.

60% van de katholieken is voorstander van adoptie door homokoppels en 73% vindt dat homo's op hun werkplek niet gediscrimineerd mogen worden. Deze percentages liggen ook beide hoger dan het landelijk gemiddelde.

Zoals in bijna elke poll op het gebied van homorechten waren de mensen onder de 35 veel positiever over homorechten dan personen boven de 65. Vanuit conservatief Amerika wordt als volgt gereageerd op het onderzoek: "De meeste katholieken zijn geen echte christenen en luisteren niet naar de paus. Ze geloven in hekserij en aanbidden ook Maria in plaats van alleen Christus."

AN