Het blijkt dat homoseksualiteit binnen de brandweer nog niet altijd gemeengoed is. De brandweer wordt door sommige nog gezien als een machowereld waar homo’s niet thuis horen. Hierdoor is het nog niet voor iedereen makkelijk om je als homoseksueel aan te melden bij de brandweer. Dit terwijl de brandweer juist een afspiegeling zou moeten zijn van de samenleving en dat zowel intern als extern zou moeten uitstralen.

Het netwerk Roze Rood heeft een signalerende functie voor positieve en negatieve ervaringen in het land, een rol als vraagbaak, zal als aanspreekpunt fungeren of biedt gewoon een luistert oor als iemand daar behoefte aan heeft. Hiernaast organiseert het netwerk formele en informele bijeenkomsten voor leden en geïnteresseerden en nemen we deel aan evenementen en officiële gelegenheden. Hierbij wordt ook samengewerkt met multidisciplinaire partners zoals politie en krijgsmacht.