Als je als ouders niet gelooft in het scheppingsverhaal, dan kies je een school waar over de Big Bang en dinosaurussen les wordt gegeven. En als je vindt dat jongens en meisjes gescheiden moeten gymmen, dan kies je voor een school met dezelfde overtuiging.

Alles is mogelijk, zolang de school zich maar houdt aan de wet en zolang de stof die wordt aangeboden maar gebaseerd is op de zogenaamde kerndoelen die de overheid heeft geformuleerd. Maar wat staat er eigenlijk in die kerndoelen?

Een voorbeeld: “De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, en leert de betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen.”  

Leerlingen horen dus aan het eind van hun schoolcarrière te weten dat niet iedereen hetzelfde is of denkt. Maar waarin mensen verschillen en waarover ze anders kunnen denken wordt niet benoemd. Dus als een school vindt dat homoseksualiteit een ‘levenswijze’ is die geen onderwerp van gesprek moet zijn, dan hoeft er tijdens de les nooit over gepraat te worden. Dit is dramatisch als je bedenkt dat uit onderzoek blijkt dat het slecht gesteld is met de acceptatie van homoseksualiteit op scholen. Schelden en pesten zijn schering en inslag en de zelfmoordcijfers liggen veel hoger dan bij heterojongeren. Bijna tweederde van de scholen besteedt geen enkele aandacht aan voorlichting en als ze het doen dan is het tijdens de biologieles.

In 2009 eiste een meerderheid van de Tweede Kamer dat hier wat aan gedaan zou worden. Er werd een motie aangenomen die stelde dat seksuele diversiteit opgenomen moest worden in de kerndoelen. Dat klonk mooi en bemoedigend. Maar het bleek een ingewikkelde opdracht waar het kabinet ongeveer twee jaar over na moest denken. En toen het antwoord enkele weken geleden eindelijk kwam, was dat flink teleurstellend.

De huidige minister van Onderwijs is niet van plan om voorlichting over homo- en transseksualiteit verplicht te stellen. Zij is van mening dat de huidige kerndoelen scholen voldoende houvast bieden. Het COC is het daar niet mee eens. Om de houding van scholieren ten aanzien van homo- en transseksualiteit structureel te verbeteren is het volgens ons noodzakelijk dat alle scholen echt werk gaan maken van goede voorlichting. Daarom zijn we een actie gestart om het kabinet onder druk te zetten om de wens van de Tweede Kamer te respecteren.

Ben je het met ons eens? Teken dan de petitie en vraag al je social media vrienden dat ook te doen. Het is tijd om deze verplichte voorlichting voor elkaar te krijgen. Ga naar: www.coc.nl of www.gay.nl

Vera Bergkamp

Voorzitter COC Nederland