Dit betekent niet automatisch dat homo's een groter risico lopen. Het onderzoek - een combinatie van drie peilingen - spitst zich toe op het verleden. Dat er bij de homo's meer mannen zijn die ooit kanker hebben gehad, zou te wijten kunnen zijn aan hun betere overlevingskansen.

De aard van het onderzoek sluit overleden kankerpatiënten of mensen die te ziek zijn om deel te nemen uit. Wel is het zo dat bij homoseksuele mannen de kanker gemiddeld 10 jaar vroeger vastgesteld werd vergeleken met heteroseksuele mannen.

 

MK / bron: GVA