'Na de eerste bespreking zijn veel en uiteenlopende wijzigingsvoorstellen ingediend', zegt woordvoerder ds. Dingeman Quant. 'We hebben besloten het onderwerp niet even snel af te handelen.' Op 7 januari komt de synode weer bij elkaar voor de bespreking van het vernieuwde rapport over homoseksualiteit.

In 2007 besloot de synode om te komen tot een Bijbels verantwoorde visie op homoseksualiteit. Eind 2010 kwam het onderwerp voor het eerst ter discussie tijdens een synodezitting. Ook dat gebeurde achter gesloten deuren, vanwege de gevoeligheid van het onderwerp.

MK / Bron: Nederlands Dagblad