Veel politici hebben kritiek op de predikant en de column heeft al heel wat discussies losgemaakt. In de column schrijft Aanen het volgende: “Wie durft te suggereren dat in sommige gevallen God mensen kan genezen of bevrijden van homofiele gevoelens, doet er wijs aan een (in ieder geval digitaal) onderduikadres te zoeken. Maar hoe zit het dan met mensen die zich aangetrokken voelen (ook seksueel) tot kinderen?

Volgens Aanen is zijn colum juist bedoeld om aan te geven dat het goed zou zijn dat mensen voor hun geaardheid in de kerk kunnen uitkomen. “De kerk kan deze mensen in nood dan steunen in hun strijd voor een leven van onthouding”.

David Schalcken (Beter voor Dordt) en CDA-raadslid Elly van Wenum zijn bang dat deze column de net begonnen discussie in de Dordtse kerken om niet over maar ook met de homo’s te praten kan doodslaan door de vergelijking die Aanen maakt.

Voor de volledige tekst van de column, klik hier

 

MK / Dordrecht