Marcouch is stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Slotervaart en sinds vorig jaar Tweede Kamerlid. Hij vindt het belangrijk dat immigranten integreren in de Nederlandse samenleving en hij eist dat ze daar ook hun best voor doen. Marokkaans-Nederlandse jongeren die overlast veroorzaken hoeven bij hem niet op veel begrip te rekenen. Tegelijkertijd vindt hij dat moslims de ruimte moeten krijgen hun geloof te beleven.

Marcouch heeft veel energie gestoken in het verdedigen van de rechten van homo’s, juist in islamitische kringen.

In de moskee vroeg na het gebed een jongen aan mij: ‘Jij verdedigt toch homo’s?’. ‘Jongen’ heb ik gezegd, ‘als ik de vrijheid van de homo verdedig, verdedig ik ook jouw vrijheid. Want de vrijheid van de homo is de vrijheid van de moslim. Het is de vrijheid om te kunnen zijn wie je bent, zonder dubbelleven, zonder angst. De vrijheid verbindt ons allen, zoals de lucht dat doet die wij allen inademen. Vrijheid is onze zuurstof.

De jury vond Marcouch baanbrekend: ‘De jury is onder de indruk van de moed en durf waarmee Ahmed Marcouch dit voor velen nog gevoelige onderwerp bespreekbaar maakt, zowel lokaal als op landelijk niveau. Door zijn publieke bekendheid en persoonlijke betrokkenheid heeft hij het stilzwijgen doorbroken en weet hij – als rolmodel - anderen te inspireren. Daarmee is hij in de ogen van de jury baanbrekend.’

De Aanmoedigingsprijs voor homo-emancipatie is dit jaar voor het eerst officieel uitgereikt. Dit werd samen met de Jos Brink Prijs gedaan.
 

MK / bron: RNW