Brown is sinds 1995 hiv-patiënt en kreeg in 2007 leukemie. Hiervoor heeft hij chemotherapie gekregen en een stamceltransplantatie. In deze transplantatie kreeg hij cellen van iemand die immuun is voor het hiv. Ongeveer 1% van de blanke bevolking is namelijk niet vatbaar voor het gevreesde virus.  

De doorbraak in de genezing van hiv en aids is vooral voor onderzoek positief. Voor de doorsnee hiv- of aidspatiënt betekent het nieuws echter niet veel.  “Er is inderdaad geen hiv meer aangetoond, zelfs niet na diverse jaren, nadat deze man een stamceltransplantatie heeft ondergaan die op een speciale manier is uitgevoerd. Het betreft echter een uitzonderlijke situatie omdat deze patiënt leukemie had en daarom een stamceltransplantatie moest ondergaan. Een stamceltranslatie is echter een uiterst risicovolle ingreep waar een groot percentage patiënten aan overlijdt.  Dit is dus geen optie voor de gemiddelde hiv-geinfecteerde”, zegt een woordvoerder van het Aidsfonds Nederland.

Het Aidsfonds zegt dat dit vooral als een grote stap moet worden gezien voor het onderzoek naar een geneesmiddel. Tot die tijd zijn medicijnen nog altijd de beste optie. “Als er gekozen moet worden tussen een leven lang medicijnen nemen - en geen aids ontwikkelen- en een zeer risicovolle transplantatie dan is duidelijk waar de voorkeur zal liggen. Daarnaast is het heel moeilijk om een geschikte donor te vinden. Vooralsnog is het dus nog geen reële behandel mogelijkheid, maar opent wel nieuwe wegen voor verder onderzoek”, aldus Paul Zantkuijl van Aidsfonds Nederland.

MK