“Wij geloven niet dat vrouwen tot het regeerambt zijn geroepen” staat er te lezen in het vrouwenstandpunt van de partij. Pure discriminatie die door het Kabinet niet wordt aangepakt. Nee, men doen er juist alles aan om de steun binnen te halen van  de partij die vindt dat we op zondag niet mogen winkelen. Die als standpunt heeft dat het “verbod op godslastering” gehandhaafd moet blijven. Twee campagne-pijlers van de VVD worden wel erg snel over boord gegooid.

Deze punten zijn in de achterkamertjes al binnengehaald door de SGP.  

Dat is tevens de partij die vindt dat ambtenaren mogen weigeren om twee mensen van gelijk geslacht in het huwelijk te verbinden. Die sowieso het homohuwelijk weer wil verbieden. En die last but not least wil dat alle homo’s in het celibaat moeten gaan. Ik citeer, “de SGP wil zich in alles laten leiden door de Bijbel. Daaruit volgt dat de homoseksuele praktijk als tegennatuurlijk en zondig wordt afgewezen. Deze afwijzing heeft echter geen betrekking op de geaardheid van betrokkenen.”

Met andere woorden je mag wel homo zijn maar je mag geen seksuele handelingen verrichten. Pure discriminatie allemaal.

En met dit partijtje moet het Kabinet de meerderheid in de Eerste Kamer gaan binnenhalen.

Er zijn mensen die denken dat het allemaal wel mee zal vallen en dat het mogelijk moet zijn om bondjes te sluiten met andere partijen. Dat zal, vrees ik, niet gebeuren met punten die belangrijk zijn voor de emancipatie van homo’s. De SGP is hierin zo rigide dat ze in de achterkamertjes al regelt dat VVD, CDA en PVV haar lijn gaan volgen. De eerste voorbeelden zijn er al. Liberaal of fundamentalistisch, verdere emancipatie van homo’s of niet: een duivels dilemma voor dit Kabinet. 

Rita Verdonk

Meer info over rita:
www.ritaverdonk.nl
www.trotsopnederland.com

Fotocredit: Boi Reuter