Hij reageerde daarmee op bijdragen van verschillende politieke partijen over de twee ambtenaren in stadsdeel Nieuw-West die weigeren een homohuwelijk af te sluiten. Van der Burg zegt dat voor de desbetreffende beambten een andere functie wordt gezocht.

Van der Burg: "Wat mij betreft willen we geen ambtenaren die huwelijken weigeren te sluiten. Ik kan me voorstellen dat we deze ambtenaar gaan herplaatsen op een plek waar deze geen ambtenaar van burgelijke stand meer is. Als zij daar niet aan meewerkt volgen er andere maatregelen."

Overigens zijn beide weigerambtenaren vrouwelijk en christelijk. Een van de twee is vorig jaar pas aangenomen. Bij haar sollicitatiegesprek zou gevraagd zijn of zij gewetensbezwaren had. Mocht blijken dat zij gelogen heeft, dan volgt ontslag op staande voet.

Bron: AT5