De prijs werd uitgereikt op basis van het onderzoek dat MOVISIE deed naar het lokale emancipatiebeleid voor lesbische vrouwen, homo’s, biseksuelen en transgenders (ook wel: LHBT’s). Amsterdam scoorde het best in het onderzoek. Senior onderzoeker Judith Schuyf: “De kracht van het homo-emancipatiebeleid van Amsterdam is dat deze stad zich op alle niveaus inzet om discriminatie van LHBT’s tegen te gaan en de veiligheid te bevorderen. Er is een hele goede samenwerking tussen de gemeente, de LHBT-belangenorganisaties, maatschappelijke organisatie en actieve burgers.” Hillegom krijgt de Gouden Zaklantaarn 2011 omdat zij als kleinere gemeente al enkele jaren consequent en structureel aandacht hebben voor LHBT’s in het gemeentelijk beleid.

Belangrijkste onderzoeksresultaten

Aan de vierde monitor lokaal LHBT-emancipatiebeleid deden 136 gemeenten mee. Het aantal gemeenten met specifiek LHBT-beleid is verdubbeld ten opzichte van 2008. Ruim de helft (52%) van de respondenten zegt dat er soms specifieke beleidsmaatregelen nodig zijn. Ruim een derde (34%) geeft aan bij algemeen beleid rekening te houden met LHBT’s. Er is meer aandacht voor jongeren en onderwijs dan in 2008. Veiligheid van LHBT’s en zorg voor roze ouderen blijven een aandachtspunt. Schuyf concludeert: “We zien dat meer gemeenten aandacht hebben voor LHBT’s. Het beleid ingezet door het vorige kabinet werpt vruchten af. De inspanningen van de 18 Koplopergemeenten hebben ook effect in andere gemeenten.”

MK / bron: movisie