Woensdag werd tijdens een debat over het emancipatiebeleid duidelijk dat de minister vindt dat ambtenaren in hun recht staan wanneer ze weigeren om homo's of lesbo's te weigeren op basis van hun eigen geloof. Van Bijsterveldt voegde daar aan toe dat het huwelijk makkelijk door een collega kan worden voltrokken. 

De minister voegde eraan toe dat de beslissing uiteindelijk bij de gemeente zelf ligt. Wel wilt ze dat toekomstige ambtenaren ook van dit recht gebruik kunnen maken. 

Een weigerambtenaar is een compromis van het vorige kabinet. Het regeerakkoord in 2007 stelde dat een ambtenaar van de burgerlijke stand een huwelijk tussen twee partners van gelijke sekse uit gewetensbezwaren mag weigeren. Dit stuitte destijds op veel verzet van de grote steden en het COC. Amsterdam was nota bene de eerste stad die de passage in het akkoord verwierp.

De reden: een ambtenaar is in dienst van de overheid en behoort zijn functie per definitie neutraal uit te oefenen en de wetten, zoals het homohuwelijk sinds 1 april 2001, te eerbiedigen. Volgens tegenstanders van weigerambtenaren is het tijd om een andere baan te zoeken wanneer je je niet kan vinden in het nastreven van het voltrekken van allelegale huwelijken. Weigeren zou dus überhaupt geen optie moeten zijn. 

Bronnen: Nu.nl/ De Groene Amsterdammer