De organisatie van de Eurogames 2011 zou verschillende afspraken niet zijn nagekomen. Raffaela vindt het jammer dat alles zo gegaan is. De zangeres kwam eerder ervoor uit dat ze biseksueel is en nam speciaal voor de Eurogames een single op.

Tevens zijn door de president van de EuroGames uitspraken gedaan in het openbaar die als zeer kwetsend zijn ervaren door Raffaela. Zo heeft hij haar in een dronken toestand uitgescholden tijdens een openbaar optreden. Tijdens dit optreden zijn er filmopnames gemaakt voor de website van Raffaela. Hierdoor zijn deze opnames totaal onbruikbaar geworden. 

Reactie Management

“Wij hebben verschillende gesprekken gehad met de organisatie van de EuroGames om al deze zaken te bespreken. Wij betreuren de gang van zaken, maar benadrukken dat Raffaela alle medewerking heeft gegeven voor dit project. Zo is er een videoclip voor de EuroGames opgenomen en zijn er diverse persmomenten geweest waaraan zij heeft meegewerkt. Vanaf de kant van de Eurogames2011 zijn er verschillende afspraken niet nagekomen. Wanneer er vervolgens kwetsende uitlatingen gedaan worden door een president van een dergelijke organisatie, gaan wij als management natuurlijk met hun in gesprek. Op dit moment zijn wij weken verder , en is er nog steeds geen excuses is aangeboden aan Raffaela. Na dergelijke uitspraken zijn er nog diverse afspraken gemaakt die niet nagekomen zijn. Hierdoor kunnen wij niet anders dan de samenwerking stopzetten. Op dit moment beraden wij ons betreffende juridische stappen.”

MK