In mei 2008 werd duidelijk dat het toenmalige kabinet, met daarin Plasterk en Ter Horst, de mogelijkheid van de weigerambtenaar, de ambtenaar die weigert homoparen te trouwen, wilde behouden. Het COC schreef daar toen het volgende over: ‘’Gemeenten moeten de ruimte blijven krijgen om weigerambtenaren aan te stellen, stelt het kabinet. Het kabinet houdt vast aan de afspraken in het regeerakkoord en legt het advies van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) naast zich neer om er voor te zorgen dat alle trouwambtenaren alle huwelijken sluiten.Overigens was er in die tijd ook nog geen sprake van verplichte voorlichting over homoseksualiteit op alle scholen.

Triest genoeg, is dit nog steeds de situatie. De huidige minister, Van Bijsterveldt, heeft aangegeven het onderwerp weigerambtenaren te gaan bespreken met Donner. Dit naar aanleiding van het advies van de CBG. Maar een grote kans voor afschaffing lijkt er niet te zijn. Ook in het aanpassen van de kerndoelen, zodat er verplichte voorlichting moet komen op iedere school, ziet zij niet veel heil. In die zin is zij net zo consequent als haar voorgangers. Echter, een definitief besluit is nog niet genomen. Dus er is nog hoop. We hebben de afgelopen periode veel gesprekken gevoerd met bewindspersonen en parlementariërs om het oordeel te beïnvloeden. We gaan de komende tijd zien wat dit heeft opgeleverd.

Toch lijkt het gaynieuws de afgelopen periode te worden gedomineerd over de vraag of Van Bijsterveldt nu wel of niet mee moet varen, vanwege haar uitspraken over weigerambtenaren en de kerndoelen. Dat is eigenlijk wel opvallend. Waarom werden Plasterk en Ter Horst die namens het kabinet vaarden uitbundig welkom geheten en wordt bij Van Bijsterveld die ook namens het kabinet gaat varen de vraag gesteld of ze niet zou moeten wegblijven?

Ik denk dat dit komt omdat feiten en beeldvorming door elkaar heen lopen. Tot nu heeft geen enkele minister de afgelopen tien jaar iets gedaan aan het afschaffen van de weigerambtenaren en heeft daadwerkelijk voorlichting op alle scholen voor elkaar gekregen. Het lijkt soms, als ik de berichten op sites lees, alsof Van Bijsterveldt met iets nieuws komt. Dat roept natuurlijk een boze reactie op. Alsof zij van start zou zijn gegaan met het discrimineren van paren van gelijk geslacht. Dat is natuurlijk niet zo. Wat wel waar is, dat zij nu wel in de positie is om er een einde aan te maken. En ook om daadwerkelijk die voorlichting voor elkaar te krijgen. Verder valt mij ook op dat al het goede in haar werk tot nu toe weinig aandacht krijgt. En dat is vreemd, want een jaar na haar aantreden, kun je niet anders feitelijk concluderen, dat we hier te maken hebben met een hardwerkend bewindspersoon. Veel onderwerpen van de politieke COC-agenda heeft zij reeds overgenomen, zoals de verbetering van de positie van de lesbische meemoeder, verhogen van de strafmaat bij homofoob geweld, verhogen van het aantal Gay Straight Alliances en nog veel meer.  

Maar we zijn er natuurlijk nog niet. Het COC wil afschaffing weigerambtenaren en aanpassing van de kerndoelen z.s.m.. Laat daar geen misverstand over bestaan. We zijn consequent in onze  politieke agenda.

We zijn ook consequent in onze aanpak, ook tijdens de gaypride. Als belangenbehartiger keren we niet de rug naar een minister, maar blijven we in gesprek en confronteren we door ludieke en politieke acties. Omdat wij denken dat dat het meeste oplevert. Bij Plasterk enterde we als COC zijn boot om duidelijk te maken dat discriminatie van homoseksuele docenten en leerlingen niet kan. Wij zullen Van Bijsterveldt, tijdens de Gaypride op vreedzame, maar op duidelijke wijze laten zien dat wij over een aantal onderwerpen anders denken. Tijdens onze laatste algemene vergadering werd deze lijn door de aanwezige lidverenigingen unaniem gesteund of herbevestigd. Er werd ook nog aangegeven om het niet op de persoon te spelen en om de acties waardig te laten zijn. Daar geven we gehoor aan.

Maar het is nog geen Gaypride. Er is nog tijd en ruimte om invloed uit te oefenen. De Kamer stemt dinsdagmiddag namelijk over een voorstel om voorlichting over homo- en transseksualiteit verplicht te stellen op elke school in Nederland. Ook wordt besloten over het per direct afschaffen van het fenomeen weigerambtenaar. Het is nog niet duidelijk of de voorstellen dinsdag in het parlement een meerderheid halen. De Kamer is dus nu aan zet!

Daarom organiseert COC Nederland op dinsdagochtend 28 juni 2011 om 9.15 uur op Plein 2 te Den Haag, een demonstratie voor de Tweede Kamer, onder het motto ‘weiger de weigerambtenaar’ en ‘voorlichting op elke school.’

Ik wil je vragen om hier bij te zijn. Als deze onderwerpen je echt aan het hart gaan, wees dan consequent en kom!