Een voorstel daarvoor werd dinsdag tijdens een stemming in het parlement aangenomen.

Minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) heeft zich steeds verzet tegen een verplichting. Volgens haar hebben scholen voldoende ruimte om aandacht te geven aan seksualiteit.

Marja van Bijsterveldt, Minister van Onderwijs heeft zich steeds verzet tegen een verplichting. Volgens haar hebben scholen voldoende ruimte om aandacht te geven aan seksualiteit.

Zij wil voorkomen dat ze naast dit onderwerp ook over andere problemen verplicht voorlichting moeten geven, zoals bijvoorbeeld obesitas.

MJ/Nu.nl