Ik was namelijk erg geschrokken van uitlatingen van jongeren over homoseksuelen.  Opmerkingen als “homo’s zijn vies”, “homo’s zijn varkens”en “homo’s moeten dood, want dat mag niet van mijn godsdienst” worden met zo’n stelligheid geponeerd dat een discussie niet meer mogelijk is. Mijn argument dat de Grondwet heel duidelijk zegt dat discriminatie verboden is, wordt schouderophalend terzijde geschoven. Tijd voor voorlichting dus!

Met 101 Kamerleden (dat is bijna 70%)[KS1]  stemden we vóór de motie. CDA, CU en SGP stemden tegen.

De verantwoordelijke minister wordt dan geacht de motie uit te voeren. De minister kan er echter ook voor kiezen de motie naast zich neer te leggen en dus niet uit te voeren. Dan volgt meestal een motie van wantrouwen, omdat Tweede Kamerleden natuurlijk willen dat de minister wel naar hen luistert. Als deze motie wordt aangenomen dan levert de minister zijn/haar portefeuille in, wordt deze verworpen dan blijft de minister op zijn/haar plek. Helder verhaal. 

Er zijn echter ook schijnheilige ministers die zéggen dat ze de motie uitvoeren, maar dat in feite niet doen. Voorbeeld is minister Van Bijsterveldt bij de uitvoering van bovenstaande motie. Als minister moet zij de voorwaarden scheppen om te kunnen starten met voorlichtingslessen over homoseksualiteit op scholen. Voorwaarden zijn in ieder geval: geld om voorlichters in te huren en scholen om de lessen te geven. Geld heeft ze beschikbaar gesteld aan het COC, die, volgens de minister “nog nooit zoveel geld voor voorlichtingslessen heeft ontvangen”.

Wat betreft de scholen, we weten allemaal dat er scholen zijn die op grond van hun religieuze overtuiging (bijvoorbeeld gereformeerd of islamitisch) deze lessen niet willen opnemen in hun lesrooster. Zij moeten dus verplicht worden om dat wel te doen. Daar laat de CDA-minister het afweten, zoals we het CDA vaker zien doen als er belangen van religieuze groeperingen in het spel zijn. Dan wordt de ‘mantel der liefde’ uit de kast gehaald en wordt de Grondwet ondergeschikt gemaakt aan de religie. Schandalig schijnheilig!

Rita Verdonk

Meer info over rita:
www.ritaverdonk.nl
www.trotsopnederland.com

Fotocredit: Boi Reuter