Bergkamp verwijst ook naar recente antwoorden op Kamervragen van SGP en ChristenUnie, waarin minister Donner aangeeft dat ambtenaren mogen blijven weigeren om paren van gelijk geslacht te trouwen. Algemene Politieke Beschouwingen De COC-voorzitter roept politieke partijen op om de weigerambtenaren-kwestie aan de orde te stellen tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer.

Regeringspartij VVD en gedoogpartij PVV toonden zich, evenals tal van oppositiepartijen, bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 tegenstander van weigerambtenaren. Volgens Bergkamp is voortzetting van het weigerambtenarenbeleid niet in lijn met het regeerakkoord, waarin staat dat de regering zich in zal inzetten voor de emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders.

Tijdens een overleg over het Emancipatiebeleid in juni 2011 beloofde minister Van Bijsterveldt (CDA, OCW), op aandringen van de VVD en diverse andere partijen, dat het kabinet in oktober een reactie zou geven op een advies van de Commissie Gelijke Behandeling. Daarin wordt aanbevolen om met een wettelijke regeling een einde te maken aan het fenomeen weigerambtenaar. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) schaarde zich achter dit advies.

Bron: COC