"Er is al hard gewerkt om de rechten van LGBTT te verbeteren maar er moet nog veel gebeuren, in de EU en in de wereld", aldus Bozkurt. Eén van de meest dringende kwesties die aangepakt moet worden is de classificatie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Transgender identiteiten worden geregistreerd als mentale stoornis in de Internationale Classificatie van Ziektes (ICD 10). Een meerderheid van het Europees Parlement vandaag steunt het initiatief van Bozkurt om die classificatie te herzien.

Bozkurt : "Dat moet echt aangepast worden. Transgender personen, die hun lichaam in overeenstemming willen brengen met hun genderidentiteit, hebben natuurlijk recht op medische behandeling en vergoedingen ervan, maar dat negatieve stigma moet dringend verdwijnen en WHO moet onmiddelijk stoppen om transgender mensen als geestelijk ziek te beschouwen."

Het Europees Parlement herhaalt zijn bezorgdheid over de talrijke schendingen van mensenrechten en de wijdverbreide discriminatie op grond van seksuele geaardheid en seksuele identiteit, in de EU en daarbuiten. Het dringt aan op een coherent beleid in de EU tegen homofobie, transfobie en discriminatie op grond van seksuele geaardheid en seksuele identiteit, en vraagt de lidstaten dat ook uit te dragen naar andere landen.

Bron: Persbericht PvdA