De leraar zou niet langer geschikt zijn als 'identiteitsdrager'van de gereformeerde basisschool. De scholenvereniging vroeg onlangs zijn ontslag aan. Renkema zit sinds april thuis als gevolg van het conflict over zijn relatie met een man.

De kantonrechter geeft Renkema op alle punten gelijk. Het handelen van de scholenvereniging is in strijd met de wet gelijke behandeling. Dat het slepende conflict heeft geleid tot een 'verstoorde arbeidsverhouding' is volgens de kantonrechter te wijten aan de werkgever zelf. De school heeft de afgelopen maanden onvoldoende pogingen gedaan om het probleem op te lossen.

Enkele-feitconstructie

COC-voorzitter Vera Bergkamp zegt op de COC-website opgetogen te zijn over de uitspraak: ‘Dit is een geweldige overwinning voor Duran. Als eerste homoseksuele docent durfde zijn ontslag door een gereformeerde school aan te vechten en terecht wordt hij nu door de rechter in het gelijk gesteld’.

Volgens Bergkamp toont de rechtszaak de urgentie aan van de afschaffing van de enkele-feitconstructie. ‘Zolang de enkele-feitconstructie bestaat, zullen scholen als die van Duran blijven proberen om, met de wet in de hand, homoseksuelen te weigeren of weg te sturen. Ook deze rechterlijke uitspraak maakt niet duidelijk welke ‘bijkomende omstandigheden’ aanleiding kunnen zijn voor ontslag. De enige manier om homoseksuelen in het bijzonder onderwijs wettelijke zekerheid te bieden is afschaffing van de enkele-feitconstructie’.

'Pak van m'n hart'

Renkema zegt zelf over de uitspraak: ‘Dit is een pak van mijn hart. Hoewel ik overtuigd was dat het recht zou zegevieren, brengt zo’n procedure veel druk en onzekerheid met zich mee. Dat is nu achter de rug. Laat dit een duidelijk signaal zijn aan andere scholen die overwegen om homoseksuelen weg te sturen. Iedereen die heeft meegeleefd: uit de grond van mijn hart bedankt!’

CF