'Er is nu een stand still', aldus een anonieme bron tegen de Volkskrant. Het kabinet koopt tijd met dit advies. Het oplopende conflict tussen de liberalen en de christen-democraten kon niet op normale wijze worden beslecht. 'Het langgerekte Donneriaanse proza', aldus een betrokkene, wekte wrevel bij de VVD. Het is voor dit kabinet vrij ongebruikelijk dat de toevlucht in een procedurele stap wordt gezocht.

Volgens de bronnen hebben vooral VVD-minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) en zijn staatssecretaris Teeven grote bezwaren over de notitie van hun CDA-collega's. Het CDA-plan is volgens hen een stap terug qua emancipatie.

Conceptnotitie
In de verworpen conceptnotitie van het kabinet staat dat het zo moet blijven dat homo's overal moeten kunnen trouwen. Ook stellen de CDA-ministers dat het aan gemeenten is of zij het arbeidscontract van een weigerambtenaar verlengen. Donner en Van Bijsterveldt spreken zich in het stuk uit tegen het advies van de Commissie Gelijke Behandeling om contracten van weigerambtenaren niet te verlengen. 


Minister Van Bijsterveldt had eerder laten weten dat zij het 'ook emancipatie' vindt als de weigerambtenaar ruimte krijgt. Ook van minister Donner was bekend dat de weigerambtenaar van hem niet weg hoeft, mits homo's overal kunnen trouwen.

Hennis-Plasschaert
De VVD-fractieleiding heeft in het bewindsliedenoverleg, ruim drie weken geleden, duidelijk gemaakt dat het liberale Kamerlid Hennis-Plasschaert nooit akkoord zal gaan met het CDA-plan. Daarom zal GroenLinks dinsdag een op verzoek van de VVD aangehouden motie in stemming brengen om de weigerambtenaar tegen te gaan. Verder wil Kamerlid Van Gent een debat met de ministers Donner en Van Bijsterveldt over de 'langzaam-aan-actie'. 

Bron: De Volkskrant